Sten på toppen, set fra SØ
.
Sten på toppen, set fra NNV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513320
Sted- og lokalitetsnummer
060103-1
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 12 m i diameter, 1,2 m høj; på top et lille anlæg med en rosenbusk og en rejst sten uden indskrift. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om udgravninger og fund]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1819
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse af "Ørnekullerne", 12 m i Diam., 1,2 m h., paa Top et lille Anlæg med en Rosenbusk og en rejst Sten uden Indskrift. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1 er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse i skov. 1,2 x 9 m. Virker højere set fra N. Omdannet til monument, ca. 2 m bred opgang fra NNV. Gangen er flankeret af 0,3 m store strandsten, der udgår fra gammel vej tæt N for højen. Gasngstien er belagt med granitstensskærver. Gangstien smallere til mod højens top og fører i en ca. 4 m bred cirkel omkring en central stensætning. 2 m N-S, 1,5 m bred, hvori der er rejst en 0,8 m høj (0,75 x 0,5 m bred ved basis) natursten på selve højens top.Stensætningen er sat af 15 randsten og oval i form, indenfor er samlet flere natursten. Ø og S for den rejste sten er plantet unge unge enebær og 8-10 årige fyrretræer. Gangstien der fører omkring er 1 m bred, udenfor gangens ydre stenrække er plantet en række unge bøgetræer fra N indtil midten af højen. Afløses yderst i SV af røn og i SØ af gran. Ved S-siden ingen bevoksning. Relativ åben bevoksning. På selve højens S-side ved S fod dog beplantning af 8-10 årige fyrretræer, lidt lyngbevoksning ved SØ-del. 10-20 årige gran og fyrretræer ved V-foden. Ung bøg og fyr 8-10 årige ved højens Ø-side. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27. Omtales i "Med arkæologen Dk rundt" Bornholm nr.31. Højen plejes antagelig af kommunen. 29-11-1985: Udpegedes og besigtigedes Ørnekullerne 5133-20-27 sammen med skovfoged hans Olsen, Hasle kommune samt amtets tekniske forvaltning. H.O. fik en kopi af Poul Simonsens opmåling fra 1944. Det besluttedes at synliggøre højene ved at fjerne de plantede fyrretræer fra selve højene. På højen 5133-20 vil beplantningen blive forsøgt tilpasset stenmonumenterne på højen. Grantræerne mod S vil blive opstammet således at højen synliggøres. Vi aftalte at bevoksningen på Ørnekullerne tages op til nyvurdering om et par år. ** Seværdighedsforklaring ** Ørnekullerne af arkæologisk forskningshistorisk interesse. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links