Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513338
Sted- og lokalitetsnummer
060106-148
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: umatr. kirkegårdsareal, Rutsker kirke. Rutsker-stenen (Rødsker-stenen). Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 39 cm, bredde ca. 49 cm, tykkelse ca. 30 cm. Runeindskrift, der i oversættel- se lyder: "NN ... lod ... gud hjælpe hans (?) ånd og gud moder". Stenen står på den græsgroede fod til kirkens gamle klokke- stabel. Ovennævnet mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Kirkegaarden et Fragment af en Runesten.
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 39 cm, bredde ca. 49 cm, tykkelse ca. 30 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN ... lod ... Gud hjælpe hans (?) ånd og Gud moder". Stenen står på den græsgroede fod til kirkens gamle klokkestabel.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten, 0,5 x 0,4 x 0,35. Grovkornet, rødlig granitsten med front mod n. Opstillet på n-siden af jordvolden til kirkens klokketårn 6 m nv for kirkens hovedindgang i v tårnet. Skråningen hvorpå stenen er opstillet er helt græsklædt, og den nederste del af runestenens tekst er dækket af græs. Flad gravstensplade er placeret 0,5 m ø for runestenen.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links