Trekroner set fraluften 14-12-2015
.
Trekroner set fraluften 14-12-2015
.
Trekroner set fraluften 14-12-2015
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313013
Sted- og lokalitetsnummer
020306-227
Anlæg
Søfort, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst. Trekroner Fort.

Undersøgelseshistorie

1827
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1993
Byggeri og anlæg - Københavns Museum
1993
Museal prøvegravning - Københavns MuseumBygningsarkæologisk undersøgelse af gulvopbygningen i Nordre Fløjbygning. Gulvopbygningen kunne iagttages i form af et system af små teglstenspiller samt et fundament eller en vægbænk.
1994
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Byggeri og anlæg - Københavns Museum
2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2004
Museal besigtigelse - Københavns MuseumVed restaurering af søfortet førtes arkæologisk tilsyn.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Søfort

Fort, (af fr. fort, af lat. fortis 'stærk'), lukket befæstningsanlæg med forsvarsmuligheder i alle retninger i modsætning til et batteri, der er helt åbent og kun har forsvar mod den retning, hvorfra angreb kan ventes. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links