Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302669
Sted- og lokalitetsnummer
010202-283
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, "Svanholmstenen". Stenen er maksimalt ca. 0,4 m høj og den oven jord synlige del måler ca. 2,7 x 4,7 m med nord-sydlig orientering. Overfladen mod syd er svagt hvælvet, mens den mod nord er ujævn og afsprængt. Stenen ligger på en skråning i en sænkning, der er gravet rundt om stenen, på en løv- og fyrretræsbevokset beboelsesgrund. Sagn: – En troldkælling i Svanholm Bakke sad udenfor og spandt, da hun så Kong Olav komme sejlende. Hun råbte til ham: "Og hør du Skt.Olav med dit store skæg, du sejler for nær min kældervæg". Kongen svarede: "Og hør du kælling med din rok og din ten, der du sidder skal du blive til sten". I det samme var heksen forvandlet til en stor sten, og højen skiltes i to dele, hvorpå vandet sprang frem, så kongen kunne sejle igennem. – Svanholmstenen skal være så stor, at 34 børn kunne stå på den. Børnene i landsbyen plejede efter skoleeksamen at købe "basser og brød" og tage ud til stenen, som de så skulle rutsje på.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSagnsten
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links