Sandagervej 49 ligger på Sandagervej 49 i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Fredningen omfatter Retten i Fjerritslev, tidl. Herredsfogedbolig, Sandagervej 49 (1909 ved arkitekt Hother Paludan). Bygningshistorie Den tidligere herredsfogedbolig, der i en årrække har fungeret som en del af retten i Fjerritslev, blev opført i 1909, da retten flyttede til Fjerritslev. Fjerritslev var på det tidspunkt, bl.a. som følge af jernbanens anlæggelse til Nørresundby, blevet et væsentligt lokalt centrum. Der blev planlagt bygning af både et ting- og arresthus med arrestforvalterbolig og en embedsbolig med kontorlokaler. Arkitekt på embedsboligen var Hother Paludan. Hother Paludan arbejdede i Ålborg som tilsynsførende hos Hack Kampmann. Weilbach fortæller, at Paludan satte sit præg på Ålborg, men er overset i forhold til Ejnar Packness. Fællesnævner for Paludans murstensarkitektur er et redeligt, harmonisk formsprog, der i mindre byggeri fulgte Bedre Byggeskik og i større blev kombineret med enkel brug af historiserende detaljer. I herredsfogedboligen har Paludan i udpræget grad benyttet det historiserende nationalromantiske udtryk.

Tilbageskuende vil man kalde det, når henses til byggetidspunktet, men samtidig tidstypisk når man f.eks. sammenligner med Københavns Rådhus. Bygningen er en af de mest imposante bygninger i Fjerritslev, og har det udtryk der på passende vis modsvarer lillebyens selvbeviste og selvhævdende borgerskab. (En anekdote om, at herredsfogedens hustru ikke ønskede at flytte til Fjerritslev, medmindre hun kom til at bo på et slot, kan medvirke til forklaring på husets udformning).

Beskrivelse

Herredsfogedboligen består af to fløje med trappegavle vinkelret på hinanden, forbundet ved et rundt midtertårn med hat. Den sydlige fløj er i to etager, på den vestlige fløj er der mod nord formentlig omk. 1974-75 foretaget en mindre tilbygning. Døre og vinduer er oprindelige. Herredsfogedboligen er omdannet til kontorbygning, og der ses ikke mange reminiscenser af selve boligindretningen.

Kommunesammenlægningerne har samtidig betydet en sammenlægning af retskredse. Domstolsstyrelsen er på baggrund heraf i gang med salg af et større antal ting- og arresthuse, rets- og dombygninger. Herredsfogedboligen er som en del af disse sat til salg. Blandt de mange bygninger rundt i landet er denne den eneste, der er bygget som selvstændig bolig.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links