Sandagervej 52 ligger på Sandagervej i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ting- og Arresthuset og herredsfogedboligen blev opført samtidig. Det skete i 1909 da retten flyttede til Fjerritslev, der på det tidspunkt var vokset i betydning bl.a efter anlægget af jernbanen til Nørresundby. Det har været et væsentligt løft for byen at få retten flyttet dertil, og samtidig få opført to markante bygninger til retten. Arkitekt på bygningen var Victor Nyebølle. Victor Nyebølle var medlem af Arrestkommissionen og tilsynshavende ved landets ting- og arresthuse 1897-1910. Ved siden af denne interesse har Nyebølle tegnet flere kirker og en hel del beboelsesejendomme i København og som et af sine sidste værker Grøndalsvænge Skole. Weilbach skriver om ham: Nyebølles samlede værk bærer præg af at være skabt af en kultiveret, internationalt orienteret arkitekt med lyst til at gå nye veje, og som med dygtighed administrerer sine betydelige evner.

Beskrivelse

Ting- og Arresthusets arkitektur trækker på flere forskellige inspirationskilder. Bygningens hovedindgang med arkader og søjler har italienske kilder, medens retssalens store vinduesparti mere minder om det i tiden fastsatte udtryk for en mejerigavl. Hertil kommer et stærkt indslag af tidens nationalromantik, som giver sig udtryk i gavlenes bueblændinger, i den udsøgte materialebehandling og i de murede udsmykninger.

Bygningen er sammensat af retssalen med tilhørende sideværelser, bolig for arrestforvalteren og selve arresten. Facadebehandlingen og vinduernes størrelse og placering fortæller om bygningens hierakiske opbygning. Går man bygningen rundt ser man det imposante indgangsparti afsluttet af tårnet, om hjørnet markerer retssalen sig med det store vindue med hanemotivet, derefter nedtones arkitekturen i boligdelen og bliver om hjørnet til ren bagside. På bygningens forside, til venstre for indgangspartiet, var der oprindeligt højtsiddende cellevinduer, så enhver kunne se, hvad bygningens formål var. Disse vinduer er i dag erstattet af almindelige dannebrogsvinduer.

Adgangen til bygningen foregår gennem en loggia med adgang til venteværelse, toilet og midtfor gennem en gang til retssalen. Bygningen indeholder 5 celler i hovedbygningen og har senere fået tilbygget to celler. Det nævnes i litteraturen at der var særligt travlt ved besættelsens ophør. Det kan derfor formodes at denne tilbygning er opført på dette tidspunkt. Arrestforvalterens bolig har egen indgang og trappe til 1. sal. I stueplan er der stue sammenlagt af to køkken og bryggers. På 1. sal er der værelser. Kommunesammenlægningerne har samtidig betydet en sammenlægning af retskredse. Domstolsstyrelsen er på baggrund heraf i gang med salg af et større antal ting- og arresthuse, rets- og dombygninger. Ting- og Arrestbygningen i Fjerritslev er som en del af disse sat til salg.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links