Ud over opsætninger af helt nye stykker og opførelser af klassiske skuespil spiller de danske teatre også ofte nye fortolkninger af kendte, klassiske fortællinger. Her ses Betty Nansen Teatrets opsætning af Jane Austens romantiske klassiker Stolthed og fordom fra 2022, instrueret af Anna Balslev. Betty Nansen Teatret, der ligger på Frederiksberg, er et af hovedstadsområdets førende teatre og har dannet ramme om en lang række eksperimenterende forestillinger.
.

De professionelle teatre lavede i sæsonen 2017-18 833 forskellige produktioner, som blev set af 2,8 mio. mennesker. I perioden 1993-2012 skete en stigning fra 37 % til 43 % i andelen af voksne danskere, som har brugt fritiden på scenekunst i form af enten teater/skuespil, opera, musical/teaterkoncert, dans, ballet, moderne dans eller børneteater/dukketeater. De mest populære områder af scenekunsten er standup, teater eller skuespil, musicals eller teaterkoncerter, og der er forskel på, hvilke dele af scenekunsten mænd og kvinder foretrækker. Hvor hver femte kvinde oplever teater eller skuespil, gælder det kun for hver syvende mand. For børnenes vedkommende var det i 2012 54 % af børn i alderen 7-14 år, der havde set scenekunst i løbet af det seneste år. Heraf var det mest skolekomedie og andet amatørteater.

I Danmark er det en udbredt holdning, at teateret rummer kvaliteter, som andre kunstarter ikke kan give. Staten understøtter derfor forskellige dele af scenekunstlivet. Støtten går til både teatre, teatergrupper og til publikum i form af rabatordninger, der skal fremme forbruget af teatrene. Danmark har en stærk ballettradition – både med hensyn til uddannelse og opførelser – som der på trods af den ikke store folkelige interesse fortsat værnes om gennem offentlig støtte.

Ud af landets 249 teatre modtager 204 støtte fra det offentlige. 33 har status af egnsteater, hvilket bl.a. vil sige, at de har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg og er helt eller delvis finansierede af en eller flere kommuner. Nogle af dem modtager også et særligt statstilskud, hvis de før nedlæggelsen af amterne i 2007 modtog tilskud fra en eller flere amtskommuner. Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne i Aarhus, Aalborg og Odense har status som nationale teatre. Det er dog fortsat Det Kongelige Teater, der modtager det største beløb, idet ca. halvdelen af de omkring 1,2 mia. kr., der hvert år tilfalder landets teatre, går til Det Kongelige Teater.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om teater og film