Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533462
Sted- og lokalitetsnummer
060205-168
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-13, 62. Tingl.: 28/5 1903, gdr. Hans Olaus Larsen, Lille Bakkegaard. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. En granitblok med skålformede fordybninger, ca. 2,25 m lang i retning N-S, foroven med ujævn ryg. Mest på denne, enkelt- vis også på siden mod Ø, ses adskillige, skålformede for- dybninger, de største ca. 1 cm. brede og ca. 0.25 cm dybe.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGranitblok med skaalformede Fordybninger. F.M. H.O.Larsen, 1903.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast stenblok, på hvis (især) sydlige del ses mindst 15 store skåltegn. 0,5 x 2 x 1,1 m. NB: Fredningstekstens målsangivelser med hensyn til skålgrubernes størrelse er helt forvrøvlede. De største gruber er 10 cm (ikke o,25 cm) dybe. Oprindelig må målene være angivet i decimeter, i hvilket tilfælde de passer. 57 m (udmålt med målebånd) S for stenen er opført et sommerhus af nyere dato, dog nok mindst 10 år gammelt. Der ses ikke at være givet § 53-dispensation hertil. På "Fredningskort for Bornholm", 1:25000 (udgivet af Bornholms Amtskommunes tekn. forvalt.), hvorpå bl.a. fredede fortidsminder er afsat med byggelinier, mangler nærværende fortidsminde. Denne forglemmelse er formentlig årsag til, at der ikke er søgt (eller givet) dispensation fra § 53. Det er på denne baggrund tvivlsomt, om påtale bør ske.
1996
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiSkjult i brombærkrat og brændenælder. Ved siden af stenen er et egetræ godt på vej op. Store, dybe skåltegn.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links