Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533469
Sted- og lokalitetsnummer
060305-516
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 20 m. lang jordvold, der er indtil 1 m. høj (på indersiden) og ca. 4 - 5 m. bred. Skansen, der er græsklædt, ligger på toppen af skrænten. Fredningsgrænsen går på indersiden ved skansens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse på uafgræsset grønjord i ca. 250 m bred slugt helt ude på kanten af lav kystklint bestående af flyvesand. 0,5 x 14 x 3 m. Skansen er næsten forsvundet som følge af kysterosion. Tilbage står kun en smal, kileformet rest, jfr. målangivelserne ovenfor, bredest i Ø-enden. Det må forudses, at også denne rest vil være forsvundet om højst 10 år. Dog kan anlæggets nuværende, rudimentære tilstand næppe berettige opretholdelse af en fredning, hvorfor aflysning kraftigt bør overvejes. 27-5-1986: MB forslår at fredningen opretholdes indtil skansen ER forsvundet. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig, dog beliggende i usædvanlig naturskønne omgivelser. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiHolder stand lidt endnu. Smukt og strategisk beliggende.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links