Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533468
Sted- og lokalitetsnummer
060305-517
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 130 m. lang jordvold, der er ca. 4 - 5 m. bred og ca. 1 m. høj. Skansen gennembrydes ca. 30 m. fra dens østlige afslutning af en nedkørselsvej til Sose Odde. Skansen er dels græsklædt dels kratbevokset. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisteren- de kratbevoksning.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Soseodde er der en lang Jordskandse. Neden for denne ses i Stranden paa en længere Strækning af og til mange Menneskeben. Det menes at disse hidrøre fra en for et Par Aarhundreder [17. årh.] siden stor Stranding (en svensk Flaade). [[Se Thuras Bornholms Beskrivelse.]].
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links