Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.
OS, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513542
Sted- og lokalitetsnummer
060405-373
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Østerlars, nordre del, matr.nr. 124e (forstrand). Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er godt 2 m høj, og ca. 5 m bred. Skansen er græsklædt og delvis træbevokset. Skansen er beliggende ca. 15 m øst for Bobbe- åens udløb, på forstranden ud for matr.nr. 124e af Østerlars. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ik- ke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 2 x 18 x 5 m. Orienteret ØSØ-VNV. Skansen 1,5 m høj i Ø, 2 m høj i V. Skansen ligger på V hældende skråning ned mod lille bæk. Ø-ligste del ligger højere end V-del. Skansen er afskåret i begge ender. Indre stensætning er synligt midterst i Ø og på V del. Skansen græs og mosklædt. Indgår i amtets plejeplan.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links