Oversigt, set fra VSV
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513541
Sted- og lokalitetsnummer
060107-159
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Rø, matr.nr. 108 ad (forstrand) Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er ca. 1 m høj og ca. 3 m bred. Volden er græsklædt med træbevoksning. Skansen ligger ca. 60 m vest for Bobbeåens udløb på forstran- den ud for matr.nr. 108 ad. Fredningsgrænsen går langs vol- dens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 30 x 4 m. Orienteret VNV-ØSØ. Både N og S del synes afskåret. Havsiden af skansen skadet af storm. En del af skansen bortskyllet. På S-del ses spor af den indre stensætning på skansen. Midt på skansens N-side en gl. eg. Enkel tjørn ved NV-siden. Ved N-foden en gl. ask, ved S-siden en røn. Ellers helt græsklædt. Markvej løber tæt S for skansen. Gl. hulvejsspor fører ca. 5 m Ø for skansen ned til stranden. Indgår i amtets plejeplan. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links