Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
05173
Sted- og lokalitetsnummer
100304-4
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt til ejer NST, VSY ********************************** Skanse. Oprindeligt 4-sidet jordanlæg, orienteret med sine hjørner mod N, S, Ø og V. Hele SØ-siden samt det meste af NØ-siden er nu skyllet bort af havet.Skansen består af en firkantet vold omkranset af en grav.Målt langs gravens yderside er skansen 50 x 50 m stor.Graven er ca. 1,2 m dyb i forhold til det omgivne terræn. Voldkronen ligger 3,5 m over gravens bund og ca. 1 m over skansens indre plateau. Plateauet måler ca. 22 x 22 m. I midten af plateauet ses et stenfundament til en bygning, 10 x 10 m stor, hvis kælderbund ligger 1,3 m under plateauet. Adgangen til skansen findes midt gennem NV-siden. Her er graven delvist opfyldt og volden gennemskåret. 10 m NV for NV-siden og parallelt med denne, en 25 m lang stenmur med åbning i midten (adgangsvejen). I NØ-enden drejer stenmuren vinkelret mod SØ, ind til graven. Langs voldens yderside i SV ses stadig raster af de stenforstærkninger skansen har haft. Langs ydersiden af graven i SV en række sten samt rester at en redan. (Oprindelig var der 3 redaner, men de 2 andre er taget af havet.) Fredningen omfatter også to brønde, som ligger hhv. 20 og 27 m NV for skansen.Skansen er fra 1712 (færdig 1715), og anvendt i Store Nordiske Krig (Tordenskjold) og i krigen 1807 - 1814.

Undersøgelseshistorie

1990
Diverse vind og vanderosion - Vendsyssel Historiske MuseumSkansen på Deget ø bliver langsomt brudt ned af havet.
1990
Museal prøvegravning - Vendsyssel Historiske MuseumI samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udgravedes et 0,5x0,5 m stort prøvehul. Ved udgravningen kunne konstateres, at skansen ned til en dybde af 0,5 m bestod af hånd- til boksernævestore strandsten med sort jord imellem. Udgravningen stoppede ved et lag af hovedstore sten. De fundne genstande blev overdraget til Bangsbomuseet.
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links