skyttegrav med sprængt anlæg, betonrester
.
skyttegrav set fra Ø mod V
.
østligste sprængte anlæg set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390717
Sted- og lokalitetsnummer
200401-155
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelskov Batteri. Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). På et ca. 285 m Ø-V og ca. 100 m N-S stort areal ligger de sprængte rester af et svært batteri. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegravene og batterigravene, som er delvist jordfyldte.

Undersøgelseshistorie

1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn række kanonstillinger med tilhørende løbegrave fra 1914-18.
1985
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2015
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links