Skansetop, set fra nordvest
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401443
Sted- og lokalitetsnummer
090412-143
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en banke, der ved foden måler ca. 15 x 15 m, og hvis topflade udgøres af et ca. 6 x 6 m stort plateau, omgi- vet af en randvold, der hæver sig ca. 1 m over plateauet og ca. 2 m over bunden i den tørre grav, der omgiver banken i øst, nord og vest. Over den nordre grav er en lav jorddæmning. Skan- sen er beliggende i skov øverst på en stejl kystskrænt. Skansen er tæt bevokset med træer og buske. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m, og fredningsgrænsen forløber i øst, nord og vest langs gravens ydre overkant, og i syd på kystskrænten langs en linie, der er i niveau med bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1937
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Diverse vind og vanderosion - Fyns Stiftsmuseum
1973
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 30,0 x 15,0 m., forefundet som beskrevet. Dog synes, såfremt fredningstekstens målsangivelser har været korrekte, en ikke ubetydelig del af skansen at være styrtet i havet siden 1975. Dette harmonerer også med kystklintens udseende: Den bærer tydeligt præg af voldsom og vedvarende erosion. Fortidsmindet må forudses at ville forsvinde i løbet af et par årtier. En arkæologisk undersøgelse bør alvorligt overvejes.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links