Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33121
Sted- og lokalitetsnummer
170303-46
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Fredericia tilhørende jorder. Skanse I. Skansen består af et femsidet jordværk, ca. 130 x 80 m med front NNØ og åben bagside. Langs fronten løber en smal spidsgrav. Skansen er bevokset med træer og græs. Skansen omfatter hele matr. nr. 392, og fredningsgrænsen er identisk med matrikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse I. Artelleriskanse, som fritekst. Restaureret omkring 1994. Fremstår nu med 13 kanonstillinger med tilhørende 5 ramper og 3 her imellem 4 traverser med 3 ammunitionsmagasin. Rektangulær jordvold markerer blokhusets placering i åbningen mod syd. Anlæget skær et Ø-V løbende jorddige, der markerer bagpalusadens beliggenhed. To jordskred i ydersiden af den nordlige spidsgrav. P.g.a. den lerede undergrund er der problemer med jordflydning. Aftale med Jørgen Frandsen, 10. kontor, at lade skred ligge til området har stabiliseret sig. Rævegrave i sø. Kortside af den østlige vold, i østlige og vestlige volds yderside. Bevokset med græs, i kratbevokset gammel fælled. ** Seværdighedsforklaring ** Den nordligste af 5 lynetterN. for Fredericia. Del af befæstet lejr fra 1860érne. Lejrbarakkerne lå på fælleden syd for anlæget. Skiltet fra SNS. Adgang efter 156.00 hverdage og om sommeren. Bevoksning: 1997: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links