Vestlig voldgrav set fra N
.
Oversigt over skansen - set fra NV
.
NV-del af voldgrav set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33115
Sted- og lokalitetsnummer
170303-42
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse III. Skansen er et femsidet jordværk, ca. 170 x 100 m stort med front mod nord, foranliggende spidsgrav og åben bagside. Skansen er delvis kratbevokset. Skansen omfatter hele matr.nr. 276, og fredningsgrænsen er identisk med ma- trikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse III. Som fritekst. Tilføjelse: Front mod NV. Indvendig er 4 kanonstillinger med spor af betonfundamenter og tilhørende ramper og rester af blokhus midt til åbningen. Bevokset med græs (jplejet) i åbent græsareal midt i "Ryes kaserne" i Fredericia. Omgivet af lille løvskov, bygninger og parkeringspladser. I midten af skansen mellem kanonstilling og bunkerrester er opført et friluftsauditorium bestående af en træscene med bagvæg ca. 4m x 3 m og foran stående 3x4 bænkerækker. Alt i træ på cementpæle. Fylder ca. 12 x 12m. Opførti begyndelsen af 1970erne. ** Seværdighedsforklaring ** En af de fem lynetter nord for Fredericia i 1860 erne. Bevoksning: 1997: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links