Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33122
Sted- og lokalitetsnummer
170303-47
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Fredericia tilh. jorder. Skanse II. Skansen er et femsidet jordværk, ca. 175 x 100 m stort med front mod NNV, åben bagside og foranliggende spidsgrav. I skansen er indbygget en beton- bunker. Skansen er bevokset med krat og træer. Skansen omfatter begge de to matrikelnumre og fredningsgrænsen følger matri- kelskellene mod de omgivende arealer. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse II. Som Fritekst. Tilføjelse: Indvendigt ses to ramper til kanonstillinger og tre stor nyere ammunitionsbunkers af beton med jordkappe. I hver er indsat top moderne - ståldørre. I åbningen i midten af skansen Jordvolde i et rektangulært anlæg efter et blokhus. Bevokset med græs og ræer i fladt græsterræn. Vejen der løber langs voldens inderside i skansen er asfalteret og arealet foran hver af de tre depoter er betonlagt. ** Seværdighedsforklaring ** En af de fem lynetter nord for Fredericia i 1860érne. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links