Grænsesten set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360846
Sted- og lokalitetsnummer
200204-170
Anlæg
Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1920 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Gammel grænsesten (Danmark-Tyskland 1864 til1920). Firkantet, fint tilhugget sten, 35 x 25 cm ved foden , 31 x 20 cm for oven, med spids pyramideformet top. 90 cm. høj. På siden mod NØ er indhugget: Kr. Dm No 74. På siden mod NØ er indhugget: Kr. Pr. No 74.

Undersøgelseshistorie

1995
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGrænsepæl fra den dansk-Tyske grænse fra 1864 til 1920.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerGrænsestenen, der har nummer 74, stod oprindelig på Røjbjerggårds mark i grænselinjen ind mod Vamdrup sogn. Langs den nordre grænse af Jels sogn forløb grænsen 1864-1920. Grænseovergangen hed Jels Troldkær.
2018
Registrering via historisk dokumentation - KulturstyrelsenGrænsestenen (der stammer fra den dansk-tyske landegrænse 1864-1920) er rejst ved Jels Voldsted som mindesmærke over Genforeningen i 1920. Stenen er rejst af hotelforpagter Jørgensen fra Missionshotellet i Vamdrup. Grænsesten 74 stod oprindeligt på Røjbjerggårds Mark ved Vamdrup Sogn.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links