Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302934
Sted- og lokalitetsnummer
020216-175
Anlæg
Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langensk afd. sten. Groft tildannet sten. 35 x 25 cm i fladen og 40 cm høj.På siden, der vender mod SSØ, ses indhugget: 7 W / 2 O adskilt fra hinanden af en lodret indhugget linje. På siden mod ØNØ ses indhugget: 3 OPå siden mod NNV 8 W Bogstaverne ligger ned.Ud til skovvej.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links