Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra VSV
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292930
Sted- og lokalitetsnummer
020216-182
Anlæg
Skovbrug, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langensk afd. sten. Udkløvet kampesten. Grund­fladen 30 x 15 cm, ca. 50 cm høj.De 2 bredsider vender omtrent henholdsvis mod N og mod S. På siderne findes følgende inskriptioner: mod N er indhugget: 4 N mod S er indhugget: 8 S mod V er indhugget: 9 N mod Ø er indhugget: 3 S Bogstaverne ligger ned.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skovbrug

Gennem tiderne er der udviklet en række forskellige skovdyrkningssystemer, som hver afspejler naturforholdene, markedets behov og den forstlige praksis på det pågældende sted. Et skovdyrkningssystem omfatter den anvendte foryngelsesmetode, produkternes art, bevoksningernes rumlige struktur samt den overordnede struktur og organisering af hele skoven, som det pågældende system medfører. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links