Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292947
Sted- og lokalitetsnummer
020216-183
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, ”Valdemarstenen”. Et anlæg af 11 sten opsat i en mod SV vendt bue. Afstanden mellem buens endepunkter er 7 m og buens højde er 4 m. Den midterste og største sten måler160 x 60 cm i grundfladen og er 170 cm høj. De 5 sten på hver side aftager gradvist i størrelse. De 2 yderste er således kun ca. 50 cm høje. På midterstenens SV-side ses følgende inskription: 1219 – 1919 SYV HUNDREDE SOMRE SVANDT SIDEN VOLMER DROG OVER SØ OG SEJR VANDT UNDER DANEBRO Bag midterstenen – på SØ-siden af denne, ligger en firkantet stenblok, delvis af beton, 90 x 90 x 50 cm stor, som udgør ”skammelen” til den talerstol som anlægget udgør.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links