Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263023
Sted- og lokalitetsnummer
010407-14
Anlæg
Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. gadejord, Helsingør Overdrev. Byskelsten. Firkantet tilhugget sten, der ved jordoverfladen måler 40 x 35 cm og i toppen måler 18 x 18 cm. Stenen er 110 cm høj. På forsiden, der ven- der mod SØ, ud mod vejen, er der ca. midt på stenen indhugget: ANNO 1779

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBYSKELSTEN. Firkantet tilhugget sten, der ved jordoverfladen måler 40 x 35 cm og i toppen måler 18 x 18 cm. Stenen er 110 cm høj. På forsiden, der vender mod SØ, ud mod vejen, er der ca. midt på stenen indhugget: ANNO 1779
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Byskelsten". Tilhugget, firkant-konisk granitsten, der ved jordoverfladen måler 0,4x0,35 m og i toppen 0,18x0,18 m. Toppen er svagt tilspidset fra de fire sider. Stenen er 1,15 m høj. På forsiden, som vender ud mod hovedvejen til Helsingør, er indhugget : Anno 1779. Stenen står i den nordlige side af Kongevejen mellem Helsingør og Tikøb sogn, dog ikke umiddelbart overfor en tilhørende sten i den sydlige side af vejen. Stenen står i kanten af en kombineret cykel- og gangsti, som ender lige ud for stenen. Der er derfor anbragt en stor anvarselstavle på tværs af stien lige foran skelstenen. Bagved stenen er et udyrket, noget fugtigt område og badved dette en jordvold. Knap 50 m vest for den tilhørende sydlige skelsten er en lille P-plads med informationstavle for Helsingør kommune. Her kunne godt henvises til skelstenene. ** Seværdighedsforklaring ** Interessant mindesmærke, der dog står i noget grimme omgivelser.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links