Siden sin opståen har det meste af Fanø været dækket af et åbent klitlandskab. Fra sidste halvdel af 1800-tallet begyndte der dog at ske en tilplantning af øen på privat initiativ, hvilket bl.a. skabte Torp og Melbjerg Plantager. Snart blev også staten involveret og anlagde i 1890’erne en egentlig klitplantage midt på øen. I 1912 etablerede staten desuden den lille Kikkebjerg Plantage ved Nordby, ligesom den i 1950 overtog Torp Plantage. I dag har Fanø et samlet skovareal på 965 ha, hvilket svarer til knap en femtedel af kommunens areal. Plantagerne domineres af nåletræ som bjergfyr og skovfyr. Visse steder kan man dog også finde arealer med løvtræer, især i den lille Torp Plantage.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove