dækstenen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302315
Sted- og lokalitetsnummer
030403-217
Anlæg
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille kammer i have, dæksten ca. 1,5 m lang, 0,25 m bred og 0,5 m tyk. Hviler på 2 andre, sidestillede sten.

Undersøgelseshistorie

1949
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille kammer i have, dæksten ca. 1,5 m lang 0,25 m bred og 0,5 m tyk. Hviler på 2 andre sidestillede sten. [sagn: den Fru Inger til Riis, der byggede Faarevejle Kirke, ligger begravet under den store Sten der findes i Gaardens Have].
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDæksten, "Ingers grav", Ingersholm. Større granitsten, hugget i rektangulær form, mål ca 1,6x0,85x0,3 m over terræn med en lidt uregelmæssig form, prikhugget/erosion? Den ligger i VNV-ØSØ'lig retning. Mod V mærkes en bæresten under græs. Dækstenen er ret flad og revnet og der er en del mos på overfladen, står delvist under større løvtræer i haven, nedenfor holmen, ca 30 m SSV for stuehus. Der er plantet graner 12 m V for grav. Ejer fortalte, at "Fru Inger" ifølge sagnet skulle have bygget Fårevejle Kirke og være begravet her på holmen, der er opkaldt efter hende. Ligger ret lavt men dog højere end omgivende Lammefjords terræn. Da graner er plantet i kant af have, har jeg ikke påtalt det. Ejer var meget historisk interesseret og havde fin samling af mesol.+neol. flintøkser. Der var ikke fund fra middelalder fra markerne/haven. Graven ligger intakt, ligger i kalkrig jord. . ** Seværdighedsforklaring ** Ret speciel dæksten og placering - .....? grav? Bevoksning: 1983: Mos
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links