Fortidsminde set mod vest
.
Fortidsminde set mod nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43172
Sted- og lokalitetsnummer
090512-9
Anlæg
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Strynø matr.nr. 100 (Bredholm) Stensat, mandslang kiste i Ø-V, i midten af en aflang, tæt stenlægning, 22 m lang og 3,5 m bred, der ikke højner sig over jordsmonnet. Kisten har ingen dæksten, men er dannet mod V af 1 og mod Ø af 1 endesten, den sidste lukker kun for halvdelen af siden, mod N 3 og mod S 3 sidesten, mod V en mindre sten kilet ind mellem lang- og kortsiden. Den kisten omgivende stenlægning er tydeligst mod Ø. Mod Ø ses 3 sten, mod N 16 sten, mod V 3 store stenblokke og mod S 18 sten. Indenfor stenrækkerne anes enkelte andre sten.

Undersøgelseshistorie

1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste Ø/V-orienteret, sat af 9 bæresten. Ingen dæksten. Den V-lige gavlsten er en genanvendt slibesten af rød kvartsit med to parallelle baner forløbende lodret ned over stenens inderside. Indvendig måler kisten 2,0 x 0,6 m. og er 0,3 m. dyb. Af den omgivende stenlægning ses kun svage spor i form af de største af stenene, især SV for kisten. Flere sten kan dog fornemmes under det overmåde tykke græstæppe, som har bredt sig over hele holmen på grund af, at den førhen intensive afgræsning er ophørt. Utvivlsomt forefindes stenlægning m.v. intakt under vegetationstæppet. Bør tilses og evt. plejes efter behov med års mellemrum, da hellekisten ellers ved højvande fyldes op af indskyllet tang, der gror til med urter. Ca. 1973 har undertegnede på eget initiativ oprenset kisten for sådan tangfyld på et tidspunkt, da den var på nippet til at forsvinde helt i tilgroning. Foto i LMR. Bevoksning: 1982: Græs
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links