Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211725
Sted- og lokalitetsnummer
140113-44
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stensætning, vist fra jernalderen, i midten 3 større og 1 mindre sten i en tilsyneladende tilfældig placering, men de fleste vist på oprindelig plads; der udenom en trekantet stenramme af mindre sten: I NNØ-siden 5 små og 2 større, i VSV-siden 2 små, og i SSØ-siden 3 små; græsgroet på et lavt næs ud i bækken.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne mærkelige Steensætning findes paa det flade mod Aaen hældende 3' høje Næs ved Siden af Engen. Beliggenheden er omtrent som for de to Mindesmærker, der nu ere fredede, mellem Maarup og Nørlund. Krandstenene, om de tør kaldes saa, staa her i en Trekant, idet de smaa Steen ere satte paa Kant med 4' Afstand. Om Stenen mod Nordvest hører Mindesmærket til er tvivlsomt. Stenen i Midten har ikke Overliggers eller Bæresteens sædvanlige Form og de to Stene ligne heller ikke saa ganske Endestene i et kisteformet Kammer. Her er kun lidt Fyld inde i Steensætningen. Det meddeltes mig at imod Syd herfor inde i Tøstrup Sogn, men ved samme Side af Aaen, findes nogle mærkelige Stene, hvilket senere vil blive undersøgt.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links