Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462596
Sted- og lokalitetsnummer
070608-117
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang firkantet stenramme, 15 x 7,5 m. 2 sten mod nord-vest, 5 mod nord-øst, 2 mod syd-øst og 4 mod syd-vest. Grøft og sti igennem mindesmærket. 1988: Grøft og sti gennem mindesmærket har aldrig været der.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang firkantet Stenramme af mellemstore Sten med Længderetning NV-SØ findes mellem Bøgetræer ca. 20 m. NV. for 110. Mod NV staar en Sten og ligger én, i NØ ligger 4 Sten og staar én, mod SØ ligger 2 Sten og mod SV ligger 4 Sten. Længden er 15 m, Bredden 7,50 m. En Grøft og en Sti gaar gennem den, derfor ikke egnet til Fredning. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang firkantet Stenramme, 15 x 7,5 m, 2 Sten mod NV, 5 mod NØ, 2 mod SØ, 4 mod SV. Grøft og Sti igennem Mindesmærket.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål: 1,1 x 15 x 10 m. Rektangulær, tresidet stenramme orienteret Ø-V og synlig 1-2 m indenfor en ca. 0,5 m høj terrænhævning. Bortset fra en opretstående, bautaligende sten stående i nordenden af den vestlige kortside er alle sten næsten fuldstændig jorddækket og næsten usynlige i et tykt lag ahorn- og bøgeløv. Trods dette er tre af stenrammens sider ganske umiskendelige, med stedvis helt tætsiddende, ca. halvmeterstore sten, der enten kunne ses eller mærkes tæt under overfladen: i N 13 sten, i Ø 8, i V 6. S-siden antydes kun af en enkelt sten i SV, men kan være forstyrret af en stor rodvælter. To små sten stående i forlængelse af V-siden ca. 8 m N for rammens NV-hjørne (men uden for højningen) er ikke medregnet til anlægget. Måleangivelsen ovenfor gælder selve højningen, rammenns sider måler i N 11,0, i Ø 5,4, i V 7,5 m. Anlægget ligger 5-8 m S for skovvej med tilhørende grøft, der altså ikke (som angivet i fredningsteksten) skærer gennem dette. Der ses ikke N for vejen tegn på fortsættelse af anlægget. Det ovenfor beskrevne afviger således temmelig stærkt fra fredningstekstens beskrivelse, både hvad angår størrelse, placering, otrientering og antal sten. Afsat på kalke af sb-matr.kort hos RAS. 2-4 m Ø for rammen ligger to næsten jorddækkede bautasten, hhv. 1,0 og 0,7 m lange. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved let soignering (frilæggelse af stenens toppe) blive et mere seværdigt, let tilgængeligt fortidsminde. Den opretstående sten tiltrækker sig automatisk opmærksomhed fra gående på skovvejen. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links