705 90 cm lang bauta ca 2 m Ø for kreds. Set fra Ø.
.
703 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462424
Sted- og lokalitetsnummer
070621-28
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 7 m i diam. 28 sten. 2 m Ø derfor væltet bauta- sten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(5) En Stenkreds ved Hovedgrøftens Nordside, ca. 20 m S for 4 [sb.27], med et Tværmaal af ca. 7 m. Den ligger paa ganske svagt hævet Ter-rain, men uden Jordhøi indenfor Kredsen. 28 nu synlige Sten danner en mod S,Ø og N næsten tæt sluttet Kreds, medens der mod V kun ses 3 Sten over Jordskorpen. Stenene er gennemgaaende 0.20 m - 0.30 m, men nogle større, indtil 0.60 m. 2 m Ø for Kredsen ligger væltet en Bautasten, ov. Jorden 0.90 m x 0.50 m x 0.30 m. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 7 m i diameter. 28 sten. 2 m øst derfor væltet bautasten. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds med nu kun 15 synlige sten, hvoraf flere tydeligvis i sekundært leje. 2 m Ø for kredsen en liggende, 0,8 m lang bautasten. Anlægget er meget uoverskueligt på grund af høj græs- og tagrørvækst, samt med flere vindfældede graner liggende på kryds og tværs. Det må formodes, at anlægget forsvinder helt under muldtilvækst, hvis der ikke foretages en soignering af det. 18.03.87. Nr. 24 flyttet ca. S for nr. 23 (Cl). Mål: 0,3x10,3x7,3 m. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links