674 oversigt. Set fra SV.
.
1674 oversigt. Set fra SV.
.
1672 oversigt. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46245
Sted- og lokalitetsnummer
070304-1
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau. Afmækn.: MS 1928, G. Rosenberg Stenkreds, 6 m i diam, med 25 sten; 6 m Ø for kredsen en stor sten. Graner i skov.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds ca. 50 m V for 5 og 7 m S for Hovedgrøften, omtrent paa det Sted hvor den bøjer om fra nord-sydlig Retning til øst-vestlig. Den er ca. 6 m i Tværmaal og uden Jordhøi. 25 Sten danner en omtrent Fuldstændig, tildels tæt sluttet, Kreds, gennemgaaende ret smaa, indtil 0.60 m store. 6 m Ø for Kredsen ligger en Sten, 1.40 m x 0.50 x 0.50 m. .. Mellem 7-8 [sb.1-2] ligger nogle, tildels ret store, Sten, paa Steder 3 i Række, men derefter med store Mellemrum, saa at det ikke nu kan ses, hvad det har været. Bevoksning: 1987: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 6 m i Diameter, med 25 Sten, 6 m Ø. f. Kredsen en stor Sten. Graner i Skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKeldskov. Stenkreds med ca. 25 sten. Stor sten ø for kredsen. Bevoksning: 1987: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk11 synlige sten i ydre kreds, ca 6 m diameter. Indenfor kreds 6 sten 0,4-0,8 m store. Sprængt bauta 3 m SØ for kreds. Under F 46244 er beskrevet en bauta 8 m Ø for kreds, men denne sten er en del af kredsen i F 46245.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links