672 stene i kreds i S-SSØ. Set fra SSØ.
.
9419 oversigt. Set fra N.
.
150 oversigt mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46244
Sted- og lokalitetsnummer
070304-2
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmækn.: MS 1928, G. Rosenberg. Stenkreds, 11,5 m i diam., med 42 sten; 3 m Ø derfor væltet bautasten.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds ca. 20 m V for 7, i Udkanten af en Egeskov, 11,50 m i Tværmaal. 42 Sten er synlige i Yderkredsen. Over korte Strækninger er der dobbelt Kreds. Jordens Overflade ligger ganske lidt høiere indenfor Kredsen end udenfor. 3 m Ø for Kredsen ligger en væltet Bautasten. Den maaler ov.Jorden i Ø-V 1.10 m, i N-S 0.75 m og i Høiden 0.30 m. Mellem 7-8 [sb.1-2] ligger nogle, tildels ret store, Sten, paa Steder 3 i Række, men derefter med større Mellemrum, saa at det ikke nu kan ses, hvad det har været. Bevoksning: 1984: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 11,5 m i Diameter, med 42 Sten, 3 m Ø. derfor en væltet Bautasten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds 12 m i diameter, bestående af ihvertfald 40 sten, hvoraf dog nogle kun følelige under vegetation men ikke synlige. 2-3 sten udvæltet fra kredsen, der omslutter en 0,4 m højning. 3 m ØSØ for kredsen en liggende, 1,1 m bautasten. 8 m Ø for kredsen ligger en stor sten, dog ikke udpræget aflang eller "bautaformet", samt et par mindre. Disse er medtaget i målsangivelsen. Anlægget er næsten usynligt i høj, tue-græsvækst, og man må føle sig frem til stenene. MS lokaliseredes således først og fremmest efter lang tids søgen, trods det den står opret og på plads. Der er plantet graner (4 år gamle) helt frem til kredsen men ikke inden for denne. Bes. 18.3.87. Nr. 4 flyttes 31 m mod Ø på Mb. Mål: 0,4x21x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ville med bedre overskuelighed nok kunne fortjene en plads i seværdighedsgrad 2, bl.a. p.gr.a. de ret store, tydelige sten i den næsten komplette kreds. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat 2 m SØ for kreds ved bauta. 45 synlige sten i kreds, heraf enkelte udfaldne. Bautasten 3 m SØ for kreds. Bauta 8 m Ø for relaterer sig nærmere til F 46245.
2015
Museal besigtigelse - Museum Sydøstdanmark

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links