Gravfeltet med egetræsbeplantning omkring set fra SØ
.
Gravfeltet med egetræsbeplantning omkring set fra N
.
Feltet set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250953
Sted- og lokalitetsnummer
160606-338
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fem stensatte grave beliggende inden for et område på 5 x 5,5 m på højning ud mod en temmelig dyb dal, i randen af nytilplantet hede: 1) Kredsrund stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,70 x 1,40 m) om- kring en stor midtersten. 2) Stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,20 x 1,10 m) omkring en stor midtersten. Stenlægningens form lidt uregelmæssig. 3) En stor sten omgivet af 15 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,10 x 1,20 m. 4) En stor sten omgivet af 9 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,00 x 0,90 m. 5) En enkelt sten (0,50 x 0,35 m) beliggende midt mellem gravene 1 - 4.

Undersøgelseshistorie

1958
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFem stensatte grave beliggende inden for et område på 5 x 5,5 m på højning ud mod en temmelig dyb dal, i randen af nytilplantet hede: 1) Kredsrund stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,70 x 1,40 m) omkring en stor midtersten. 2) Stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,20 x 1,10 m) omkring en stor midtersten. Stenlægningens form lidt uregelmæssig. 3) En stor sten omgivet af 15 hånd- og til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,10 x 1,20 m. 4) en stor sten omgivet af 9 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,00 x 0,90 m. 5) En enkelt sten (0,50 x 0,35 m) beliggende midt mellem gravene 1-4. J. 1552/58 om fredningen. Anlægget undersøgt 1958 af Forhistorisk Museum, Århus.
1958
Museal udgravning - Moesgård Museum
1958
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmrådet med de 5 stensatte grave fundet på det på mb afsatte sted. Gravene er dog næppe synlige, stenene er helt dækket af lyng, græs og mos og kan kun erkendes ved træden eller med en stensøger. Området, der i sin tid har været nytilplantet hede (jfr. fri text), henligger efter afdrift nu atter som hede. Gravfeltet er markeret ved en dobbelt række unge ege plantet som hegn i en firkant med sidelængde på ca. 12 m omkring gravene. Bevoksning: 1989: Lyng
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravfelt med 5 stensatte grave. Beliggende i skov. Gravfeltet er dækket af tyttebær/blåbær. På gravfeltet vokser desuden to egetræer. Egetræsbeplantning omkring gravfeltet.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links