Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442668
Sted- og lokalitetsnummer
070102-30
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rektangulær stensætning. 4,5 x 8 m, orienteret NV-SØ. 6 store sten ses. I gammel frodig bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRektangulær stensætning. 6 sten, 0.60-1 m store danner på det nærmeste en rektangel med længderetning vnv - øsø, 8 x 4.50 m. Stensætningens karakter som oldtidsmindesmærke noget tvivlsom. Bevokset med bøg, i skov. Stensætningen foreslås fredet, selvom dets mindesmærkekarakter er tvivlsom (statsskov !). Der ses ikke naturlig stenbestrøning i skovbunden heromkring. Ved sidste korrektion af skovkortet afmærket som oldtidsmindesmærke (højsignatur).
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulær stensætning. Med 6 store sten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet, med 3 sten mod øst og 3 sten mod vest. Bunddække: Skovbund.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links