Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442669
Sted- og lokalitetsnummer
070102-30
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenrække, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse med længderetning omtrent Ø-V. Jordhøjningen ca. 38 x ca. 13 m, indtil 0,60 m høj; stensætningen ca. 30 x 7 m. Langs N-siden er bevaret 18 større til store sten, langs S- siden 16; midt for Ø-enden ses toppen af en delvis jorddæk- ket sten, ved V-enden ligger 3 sten. På nær en sten i N-si- den er samtlige randsten væltede og adskillige er mere el- ler mindre fjernede fra oprindelig plads. Ca. 11 m. fra Ø- enden ligger 4 sten i en række omtrent på tværs af dyssens længderetning; den ene af stenene er afkløvet. Inden for randstenene ses på dyssens østlige del (Ø for stenrækken) 9 sten rage frem i overfladen, andre 10 sten ses på dyssens vestlige del, især nær V-enden. Bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAfdel.14b. - Langdysse, ganske ødelagt og for Tiden næsten utilgængelig i tæt Underskov. Dens Bredde er 3.80 m, dens Længde synes at have været ca. 30 m med Længderetning omtrent Ø-V. Den venstre Side er ganske ødelagt, der ligger omkring den adskillige større Sten, saavidt det kan ses i fuldkommen Forvirring. Omkring den østre Ende er ca. 10 Randsten endnu paa Plads, ca. 10 m fra Enden findes der Spor af et ødelagt Kammer. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med længderetning omtrent ø-v. Jordhøjningen ca. 38 x 13 m, indtil 0.60 m høj, stensætningen ca. 30 x 7 m. Langs nsiden er bevaret 18 større til store sten, langs s-siden 16, midt for ø-enden ses toppen af en delvis jorddækket sten, ved v-enden ligger 3 sten. På nær en sten i n-siden er samtlige randsten væltede og adskillige er mere eller mindre fjernede fra oprindelig plads. Ca. 11 m fra ø-enden ligger 4 sten i en række omtrent på tværs af dyssens længderetning, den ene af stenene er afkløvet. Inden for randstenene ses på dyssens østlige del (ø. for stenrækken) 9 sten rage frem i overfladen, andre 10 sten ses på dyssens vestlige del, især nær v-enden. Beplantet med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Stensætningen er ca. 7 x 30 m. Ca. 15 sten bevaret langs hver side, enkelte sten for enderne. Ret mange sten synlige på overfladen. Trykt på skovkort. Gamle skader fra væltede træer. Vej hen over dyssen - statsskoven adviseret. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, da det ødelægges af væltede træer. Bevokset med løvtræer. Bunddække: Skovbund.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links