På nordsiden af Horsens Fjord ligger herregården Stensballegård, der mod vest efterhånden er omkranset af Horsensforstaden Stensballe. Mod øst ses et fjordlandskab, en park, en allé og en golfbane. Fra midten af 1400-tallet og indtil år 1600 var Stensballegård i den magtfulde Rosenkrantzslægts eje. I det meste af 1600-tallet tilhørte Stensballegård slægterne Pax og Griffenfeld, og den landsforræderdømte rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld er begravet i den nærliggende Vær Kirke.

Den jyske baron Frederik Krag giftede sig med Griffenfelds datter, Charlotte Amalie, og blev i 1690 ejer af Stensballegård, hvor han opførte den nuværende hovedbygning og udvidede godset. I 1748 blev Stensballegård oprettet som stamhus for den næstældste søn til baroniet Juellinge og hørte under familien Krag-Juel-Vind-Arenfeldt indtil 1867. Her overgik herregården til besidderen af det store grevskab Frijsenborg, indtil den blev solgt videre i 1927. Året efter gik den til greve Hans Benedikt Ahlefeldt-Laurvig, og i dag ejes herregården af Jannik Ahlefeldt-Laurvig. Ud over traditionel skovdrift samt bolig- og jagtudlejning tilbyder Stensballegård lagerhotel, skovbegravelsesplads og golfbane med et italiensk inspireret klubhus, som er tegnet af kgl. Bygningsinspektør Niels Vium.

Stensballegårds nuværende hovedbygning blev opført 1692‑1703 og skiller sig ud ved at være en af de tidligste barokbygninger i Jylland. På facaden ses under hovedgesimsen jernankre med årstallet 1692 og bygherreparrets initialer, "B F K" og "F C A G" for Baron Frederik Krag og Frue Charlotte Amalie Griffenfeld. Bygmesteren var Ernst Brandenburger, som også stod bag herregården Clausholm i den nuværende Favrskov Kommune. Stensballegårds hvidkalkede hovedbygning står i to etager over en høj, sortmalet kampestenssokkel med en frontispice og en tosidet fritrappe mod vest. De to lavere sidefløje blev udvidet med en nordlig tværfløj i 1867 og en sydlig i 1943. Ejendommens herskabelige karakter understreges af et system af elme-linde-alléer, der leder frem til hovedbygningen.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder