I 2018 blev den nye byhave ved brobuerne i Struer indviet. Anlægget fungerer som både en fornyelse af byrummet og klimasikring til afvanding af byen i tilfælde af skybrud. Derved forbindes det nye havneområde og byen med grønne rekreative områder projekteret af Schønherr A/S.
.

Den centrale del af Struer ligger på et fladt areal med Østergade i et øst-vestligt gadeforløb. Den ældre bebyggelse langs gaden danner et gaderum med proportioner, som minder om de middelalderlige bykerner i de ældre købstæder. De ældre huse i Struer er alle grundmurede og blev opført i slutningen af 1800-tallet. Der er bevaret ganske få huse, som er ældre. Indtil de sidste årtier af 1800-tallet var husene fortrinsvis i en etage, men efter 1865, hvor jernbanen kom til byen, blev husene gradvis større. De ældre og meget beskedne længehuse er opført i en etage med lav facadehøjde og halvvalmet tag eller sadeltag, der afløste et stråtag. Omkring år 1900 blev der stadig opført huse i en etage, dog med stor facadehøjde, men de fleste huse var i to etager. Fælles for husene er, at de blev opført i den tidstypiske historicistiske stil karakteriseret ved murflader med mange dekorative detaljer som gesimser, blændinger, murstik, sålbænke, vinduesindfatninger, risalitter samt trukne bånd, og på de mest markante huse ses tårne. Et repræsentativt eksempel på et byhus med tårn er det tidligere jernbanehotel, som ligger på Østergade 54, hvor det spidse hjørne og tårnet gør, at huset har en tydelig fremtoning ud mod stationspladsen.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der opført en del villaer inspireret af Bedre Byggeskik-bevægelsen. Husene er velproportionerede og harmoniske, bygget af gedigne materialer som mursten og træ og med få dekorative, hvidmalede elementer i form af gesimser.

Struer Rådhus stod færdigt i 1921.

Fra 1930’erne satte funktionalisme sit præg på arkitekturen med klare, kubiske bygningskroppe og hvidmalede facader. Efter 2. Verdenskrig voksede byen som de fleste andre danske byer med udstykninger præget af parcelhusområder med tidstypisk udformning og mange ensartede typehuse. I disse områder findes dog også mere opfindsom arkitektur, der giver særprægede og unikke huse.

Et af de mere iøjnefaldende bygningsværker fra nyere tid er B&O’s hovedkvarter, der blev indviet i 1998. Også på Struer Museum finder man B&O. Museet varetager formidlingen af virksomhedens historie. Museet fik 2006‑08 en ny bygning tegnet af FN-Arkitekter A/S. KHR Architecture har tegnet kontorerne til den internationale virksomhed Phillips-Medisizes (tidligere B&O Medicom) afdeling i Struer, der er opført 1999‑2001. Kulturhuset Folkets Hus er tegnet af Møller Nielsens Tegnestue og indviet i 2005.

Det grønne Struer

For at skabe sammenhængende naturområder og naturforbindelser er der udarbejdet en grøn struktur for Struer, der bl.a. omfatter kyststrækninger ved Kilen, Struer Bugt og ådalene, og der er planlagt »Den Grønne Ring« omkring og gennem Struers bymidte, herunder Struer Lystanlæg, Østre Strand, Kyststien og Bavnehøje. Struer Lystanlæg blev anlagt ved privat foranstaltning i 1890 og blev overtaget af kommunen i 1918.

Videre læsning

Læs mere om Struer

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur