ovnen set midtfor
.
Oversigt , ovnen set fra vest
.
Den vestlige del af teglovnen
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351712
Sted- og lokalitetsnummer
080110-37
Anlæg
Tegl, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Teglovn. Middelalderlig teglovn. Anlægget fremtræder som en nærmest elipseformet vold, der er afskåret i den ene ende, hvor adgangen til ovnen har været. Oven der er noget sammensun- ken, måler ca. 12 x 20 m og hæver sig i 1 - 2 m over det om- givende terræn og ovnens indre. Teglovnen ligger i skov og er bevokset med træer.

Undersøgelseshistorie

1981
Privat besigtigelse - Kertemindeegnens MuseerFund af teglovn.Mangler opfølgning på FSM.
1981
Museal besigtigelse - Kertemindeegnens MuseerAnlægget fremtræder som en 2-3m høj hesteskoformet vold, oversået med teglstumper og -brokker af såvel mur som tagsten. Anmelderen har i forbindelse med en undersøgelse af Kerteminde Kirke foretaget målinger på stenene her og fra ovnen, og mener at de er identiske. Standardmålet på stenene er 13 cm, men en defekt form har formentlig produceret en række på 12 og 14 cm i bredden. Disse træk genfindes begge steder ifølge anmelderen. Tagstenene er munke og nonner. 20-30 m øst for ovnen er en nu vandfyldt lergrav i skovfogedhusets have.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTeglovn i højning, i skov. Bevokset med træer og krat. Højningen er nærmest hesteskoformet med indgravning fra syd. Ved nordsiden ses en del store kampesten der har spor efter kløvning. Ligger kun 6 m fra tilstødende have fra Kerteminde vandrehjem, også mod nord kun 3 m fra voldens fod står der et gammelt brændeskur, der hører til den nærliggende skovfogedbolig. Langs den østlige voldfod er der sat en række sten. ** Seværdighedsforklaring ** En særpræget seværdighed der er offentlig tilgængelig tæt ved en større by og tæt ved et vandrehjem. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links