Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262853
Sted- og lokalitetsnummer
010103-203
Anlæg
Trækul, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kulsvidningsplads. På et areal ca. 25 x 25 m stort ses flere – dog ikke særlig tydelige – kulsterringe/kulmiletomter, ca. 6 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterKulmiletomter
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Trækul

Indtil begyndelsen af 1800-tallet blev trækul fremstillet i såkaldte miler, en metode, som var kendt allerede i oldtiden. Trækul blev i mange hundrede år brugt til udsmeltning af jern, og det var en vigtig bestanddel af sortkrudt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links