Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431271
Sted- og lokalitetsnummer
230203-22
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tuegrav, 0,75 x 16 m, regelmæssig rund. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlad Højning af regelmæssig, rund Form, 0.75 x 12 m. Sikkert en lille Gravhøj. Bevokset med Træer i Skov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid8. Rundhøj, Tværmaal 15 m, ca. 1 m høj, uden synlige Sten.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTuegrav, 0.75 x 16 m, regelmæssig rund. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (grå) tværmål ca. 15 m, høj ca. 1 m, uden synlige sten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hesselbjerg". Som beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev ikke erkendt p.g.a. den tætte ungskov.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links