væltede træer liggende på højen set fra vest
.
væltede træer hen over højen set fra nordvest
.
højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411323
Sted- og lokalitetsnummer
230207-4
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tuegrav, 0,75 x 7 m, noget ujævn overflade, men ellers uskadt, græsgroet i granplantage.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre Smaahøje [sb. 4-6], liggende tæt sammen efter en lige Linje paa Toppen af en stor naturlig Banke. Af Karakter ganske som Højene i Gruppen Nr. 8 [Egen s. sb. 58-65]. 0.75 x 7.00 m. Overfladen noget ujævn, iøvrigt uskadt. Nr. 4-6 i aaben Storskov. Bevoksning: 1984: Mos og Nålekrat/-træer
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTuegrav, 0.75 x 7 m, noget ujævn overflade, men ellers uskadt. Græsgroet, i granplantage.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot8-10 [sb. 4-6] Småhøje (grå). Tre små høje, stærkt stensatte i lighed med de såkaldte "Svenskegrave" (II nr. 26-58).
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos og Nålekrat/-træer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links