Der er to historiske præstegårde i kommunen, der begge er fra 1700-tallet: Egebjerg Præstegård i kommunens østlige del og Vallekilde Præstegård i den sydvestlige del.

Grundtvigslægten stammer fra Odsherred og har navn efter Isefjords »grunde vig« ind til Nykøbing S. Otto Grundtvig, der var præst her i perioden 1760‑72 og digterens farfar, genopbyggede den i 1767 afbrændte præstegård i Vallekilde som et sluttet, firlænget anlæg af stråtækt bindingsværk. Det 17 fag lange stuehus står stadig hvidtet med tjærede stolper og en tilbygget kvist fra 1811.

Et rigt kunst- og kulturliv udfoldede sig her under præsten Honoratus Bonnevie, der havde embede 1824‑73, og dennes søstersøn, maleren J.Th. Lundbye samt Bonnevies kapellan og svigersøn, V.J. Hoff, der sammen med Ernst Trier skabte højskolen i Vallekilde.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde