Det centrale Vallensbæk Strand, 2018. Rådhuset, biblioteket og Kultur- & Borgerhuset ligger som genboer til stationen og et indkøbscenter i trekanten mellem banen, Søndre Ringvej og Vallensbæk Torvevej. Det meste af kommunens etagebyggeri ligger her og i Vejlegårdsparken vest for Søndre Ringvej, hvor også erhvervsområdet er placeret. Resten af området er domineret af enfamilieshuse. Langs Strandvejen ligger der butikskvarter og randbebyggelse fra 1920’erne. Som rekreativt område har Strandparken og havnen fået både lokal og regional betydning.
.
Vallensbæk Havn og lystbådenes hvide master titter frem bag de bevoksede klitter i Strandparken.
.
På dette luftfoto fra 2014 får man et fint indtryk af udformningen af Vallensbæk Havn, hvor der i dag er over 600 pladser til lystsejlere.
.

Vallensbæk strand er et af tre byområder i Vallensbæk Kommune. De to øvrige er Vallensbæk Nordmark og Vallensbæk Landsby. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Vallensbæk, der har et indbyggertal på 15.739.

Bydelen ligger ved S-togslinjen til Køge. Vallensbæk Strands udbygning omkring stationen er en del af Køge Bugtlovens implementering efter 1961.

S-togsbanen, Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej deler området op. Det flade morænelandskab afløses af enge lidt syd for Strandvejen, og med oprettelsen af Strandparken blev der skabt et stort, rekreativt område, samtidig med at de bagvedliggende huse slap for de næsten årlige oversvømmelser ved stormflod. Foruden klitter og havn fik området også en ny sø, Ringebæk Sø.

Den 13,8 km lange supercykelsti Ishøjruten gennemløber Vallensbæk Kommune ad Vallensbæk Strandvej.

Vallensbæk Station, der åbnede i 1972, betjener Køge Bugt-banen.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Vallensbæk er tidligst nævnt *1184 (afskrift fra slutningen af 1600-tallet) i formen Wolensbech. Den ældste originalform er 1317 Walensbæk. Yngre former er fx 1474 Vallingsbeck, 1567 Wallendtzbeqk og 1664 Wallendtzbech. Første led i forleddet antages at være et ubelagt, feminint substantiv * »krog, krumning, bøjning«. Andet led er substantivet land. Forleddet er da enten et substantiv gammeldansk *wāland »krumt landområde« eller et dermed identisk stednavn. Efterleddet i Vallensbæk er substantivet bæk. Navnet betyder »*Wālands bæk« eller »det krumme landstykkes bæk« og er sekundært overført som navn på bebyggelsen, som opstod ved bækken. Den nyere tilføjelse Landsby udpeger den centrale og ældste del af bebyggelsen til forskel fra Vallensbæk Strand.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder