Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5033115
Sted- og lokalitetsnummer
060106-197
Anlæg
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Ringe Bækken ca. 150 m S for Vang Havn. Vandmøllen er gennemrestaureret. Ovenfor møllen findes et lille vandreservoir, hvorfra vandstrømmen ved et stigbord kan ledes til møllen eller til bagløbet. Faldhøjde er ca. 3 m. Opstrøms mølleanlægget findes i alt 4 dæmninger, som har opsamlet supplerende vandreservoirer. På 3 tilstødende matrikler ligger hhv. en dæmning, 2 dæmninger og en dæmning samt en vandfyldt dam (restaureret i 1970-erne).

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølle ved Ringe Bækken.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links