6633 gennemløb, set fra udløbssiden. Set fra V.
.
6630 udløb. Set fra NV.
.
6626 indløb. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372519
Sted- og lokalitetsnummer
040507-75
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten er opført af tilhugne granitstenskvadre i 2 skif- ter, hvorover er lagt granitstensbjælker som dæksten. Gen- nemløbet er ca. 8 m langt, og vandsluget er ca. 1,10 x 1,10 m. Facadens bredde er ca. 4,25 m. Over stenkisten fører en skovvej. Ved vejbanens vestlige kant er 2 vejafmærknssten af granit, hvoraf den ene (den nordlige) er væltet. Stenkisten ligger i "Stenskoven" i skellet mellem Vridsløse by, matr.nr. 24a (Herlufsholm sogn) og Rislev by, matr.nr 34a (Rislev sogn). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under stenkisten må ikke finde sted. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Matr.nr. 34a af Rislev by: Stenkiste i skellet mellem Vrids- løse by, matr.nr. 24a og Rislev by, matr. nr. 34a.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links