Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231657
Sted- og lokalitetsnummer
141101-249
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************* Vejkiste/stenkiste. Sat med bundsten og dæksten samt et skifte sten i højden. Lysning ved slug, 35 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 85 x 30 cm. Lysning ved afgang, 50 cm bred og 45 cm høj. Dækstenen her måler 90 x 25 cm. Kisten er 3,2 m lang.

Undersøgelseshistorie

2007
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links