Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380919
Sted- og lokalitetsnummer
200306-398
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Vejkiste/stenkiste. Ca. 40 m lang med en lysning på 90 cm i bredden og 130 cm i højden, sat af 4 skifter kløvet kamp, dækket af 140 cm lange granitplanker.

Undersøgelseshistorie

2001
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejkiste.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links