Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362221
Sted- og lokalitetsnummer
040314-6
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal. Vej 501, Korsørvej, i skellet mellem Sla- gelse sogn og Skt. Peders landsogn. Vejpæl. Stenen måler ved jorden 30 x 19 cm, i toppen 27 x 11 cm og er 60 cm høj. På siden, der vender mod NØ, er indhugget: BYES V.P. 1787 På siden, der vender mod SV, er indhugget: ANT VORT SKOV

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejpæl. Stenen måler ved jorden 30 x 19 cm, i toppen 27 x 11 cm og er 60 cm høj. På siden, der vender mod NØ, er indhugget: BYES V.P. 1787 På siden, der vender mod SV, er indhugget: ANT VORT SKOV
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links