Af Hjørring Kommunes kulturhistoriske museer er det ældste og største Vendsyssel Historiske Museum, der med tandlæge J.J. Lønborg Friis som primus motor blev stiftet i 1889. I 1959 blev museet statsanerkendt, og det har siden 1974 været drevet som selvejende institution med kommunal og statslig støtte. Museet består af fem afdelinger. Hovedafdelingen i Hjørring ligger i den gamle bydel og har bl.a. den gamle provstegård og det gamle rådhus som udstillingssteder. Begge bygninger er fredede. Hvor hovedafdelingen fortæller om Vendsyssel fra oldtid til nutid, fokuserer Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg (indviet 1987) på naturlandskabets særlige kulturhistoriske træk.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv