Med Vesborg Fyrs placering på en borgbanke nås der op på en højde på ca. 36 m, og fra udsigtspavillonen er der vid udsigt, bl.a. over de indre danske farvande. Siden opførelsen af det tidligere borganlæg på stedet har havet nedbrudt over halvdelen af anlægget, der bestod af en hovedbanke beskyttet af ikke mindre end tre volde og voldgrave, der har været op til 10,5 m dybe og 20 m brede.
.

Vesborg Fyr og fyrmesterhus på Samsøs sydvestspids blev opført i 1858 som et ledefyr placeret på det tidligere voldsted for kong Valdemar Atterdags borg, Vesborg, der blev opført under krigen med Sverige og hansestæderne 1367-70, men aldrig færdiggjort. Dele af et porttårn fra borgen var bevaret indtil 1875, hvor det styrtede i havet. I dag står Vesborg Fyr på toppen af den vældige borgbanke, som langsomt eroderer i havet. De smalle vegetationsfattige voldgravsgrøfter, der både tv. og th. for bygningerne ses munde ud i klinten, adskiller de centrale banker fra de omkringliggende volde. Hovedbanken blev arkæologisk undersøgt i 2009, hvor der bl.a. blev fundet en nedbrændt bindingsværksbygning.

Det hvide fyr med rundt tårn, der er tegnet af N.S. Nebelong, er 19 m højt med en flammehøjde på 36 m. I 1930 ændrede fyret status til anduvningsfyr. Under Besættelsen var fyrmester Otto Christian Mønsted central i Samsøs modstandskamp. Under den kolde krig blev der opført udsigtspavillon til overvågning af skibsfarten. Fyrmesterhuset, udsigtspavillonen og fyrassistentboligen er i dag indrettet til ferieboliger, og fyrtårnet og krudthuset er åbne for publikum.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv