Samsø Museumsgård i Tranebjerg er opført i 1917 som kopi af en gammel skippergård fra Nordby. Det oprindelige stråtag blev i 1928 udskiftet med tegl pga. brandfare. Den svagt fremspringende gavl, båret af en række knægte, er et særtræk ved den samske byggeskik.

.
De velbevarede gårde og skippergårde ligger tæt rundt om gadekæret i Nordby.
.

Samsøs mange bevarede bindingsværksgårde er altovervejende firlængede. Nogle stuelænger er med tiden blevet udvidet med op til flere korshuse. Brugen af mønning af halm til at holde stråtaget øverst samt farveholdningen med hvidkalkede tavler og tjæret tømmer viser slægtskab med den østjyske byggeskik. Til gengæld viser de bundne stråtage inspiration fra Sjælland. Ved gårde tæt på øens kyster kunne også bruges tang til mønningen.

Særligt er også gavlene på øens større gårde, hvor en række udskårne knægte står på de lodrette tømmerstykker og bærer den ofte svagt fremspringende bræddebeklædte gavltrekant. Toppen af gavlen prydes til tider af en stang med en vejrhane. Som i de fleste andre dele af landet afløste grundmur bindingsværk efter ca. 1850.

Små teglværker, der især fremstillede gule sten, dukkede op på øen efter ca. 1850 og satte deres præg på gårdbygningerne. Tegl og skifer overtog stråtagene, ligesom det nye materiale cement blev taget i brug.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik